TRƯỜNG THCS QUẾ CHÂU
Địa chỉ: Thôn 4, Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353885310
Email: thcsquechau@gmail.com
Website: www.thcsquechau.edu.vn